Cum poți îmbunătăți rezistența de dispersie a împământării

Împământarea a fost concepută cu scopul de a oferi siguranță în exploatare a instalațiilor electrice și aceasta are două scopuri principale:

  1. Protejarea utilizatorului în situația unei scurgeri de electricitate.
    Este cunosocut faptul că energia electrică va prefera întodeauna calea cu rezistența cea mai mică – îndeplinind acest criteriu, energia va străbate circuitul electric de împământare (preferândul în locul organismului uman) pentru a se descărca în pământ și astfel se pot neutraliza riscurile ce apar în situația unui eveniment neprevăzut.
  2. Protejarea echipamentelor electrice și electronice.
    Utilizând același principiu de dispersie, cu o instalație de împământare eficientă, surplusul de electricitate survenit accidental va fi îndepărtat de componentele electronice sensibile ce stau la baza alcăturii electronicelor și electrocasnicelor (în special de generație nouă).
Electricitatea va alege întodeauna calea ce prezintă cea mai scăzută rezistență. O instalație de împământare cu o dispersie bună a prizelor de pământ conferă siguranță în exploatarea instalației electrice, disipând curenții surveniți în mod accidental, în urma unor avarii, a curenților statici și ai trăsnetelor.
Maximul valorii de rezistență a unei prize de pământ pentru disiparea surplusului de curent la instala’iile de paratrăsnet nu trebuie să depășească valoarea de 10Ω (Ohm). Pentru prizele de pământ rezistența maximă nu trebuie să depășească valoarea de 4Ω – iar cu cât această valoare scade, cu atât eficiența instalației de împământare crește (valoare ideală sub 1Ω). Măsurătorile ce permit verificarea acestor valor sunt denumite și Măsurători PRAM (măsurătorile de dispersie a prizelor de pământ). electriFIX.ro (conform legislației în vigoare) asigură aceste măsurători precum și toate buletinele de analiză și documentația prevăzută de lege.

Urmând traseul destinat dispersiei și cu scopul îmbunătățirii parametrilor, se pot efectua următoarele verificări:.
– Starea rezistenței electrodului sau electrozilor,
– Starea rezistenței dintre contactul electrodului și pământ precum și
– Starea rezistenței pământului acolo unde acesta este instalat.

In majoritatea cazurilor, rezistența din jurul unui electrod este în parametri optimi pe o rază de aproximativ 3 metri în jurul acestuia, imaginând astfel un cerc concentric – distanța ideală rămânând astfel constantă între mai mulți electrozi de același tip.

Evidențiem astfel în diagrama de mai sus așezarea ideală a electrozilor destinați împământării. O altă formulă pentru realizarea unei împământări ideale este respectarea următoarei formule: lungimea electrodului (l) = distanța față de electrodul următor(d) sau simplificat (l ≅ d). De exeplu dacă lungimea unui electrod este de 3m, atunci distanța până la următorul electrod va trebui să fie de asemenea tot la 3 m.

Buna poziționare a electrozilor nu este însă suficientă – la fel de importantă este și verificarea celorlalte componente a unei instalații de împământare ca de exemplu: starea centurii de împământare, starea platbandei de la paratrăsnet și către electrozi, stare conexiunilor din tabloul electric și foarte important (și adesea omis) starea aparatului (prizei) din perete. Uneori conectorii de împământare nu sunt conectați și astfel întreaga instalație de dispersie devine inutilă pentru priza respectivă și deci pentru orice echipament electric, electronic sau electrocasnic conectat la acesta.

In situația în care se dorește îmbunătățirea valorii rezistenței de dispersie (prin scăderea acesteia evident), și după ce s-au epuizat zonele ce pot fi problematice în astfel de situații așa cum am descris mai sus, se poate efectua o suplimentare a numărului de electrozi. Astfel, dacă valoarea rezistenței este de 10Ω cu un singur electrod, prin adăugarea unui alt electrod identic (păstrând distanța ideală dintre aceștia), valoarea va scădea proporțional devenind de 5Ω.

Lăsând instalația de împământare în sarcina electricienilor specialiști, calificați și autorizați, dat fiind faptul că aceasta deține un rol vital în exploatarea în siguranță a instalațiilor electrice, se pot realiza rezultate foarte bune indiferent de poziția sau de suprafața proprietății unde aceasta va fi efectuată sau îmbunătățită. Electrozii de împământare pot fi instalați în diferite moduri de legătură și în poziționări diferite, iar un electrician calificat și specializat în acest sens va găsi întodeauna soluția optimă.

Atunci când suprafața alocată instalării elementelor ce asigură dispersia surplusului de curent nu permite extinderea pe orizontală, se poate opta pentru o soluție tehnică ce implică exploatarea pe verticală a conductivității pământului.

O soluție cu costuri relativ scăzute o reprezintă tratarea solului pentru mărirea conductivității.

Există numeroase moduri prin care conductivitatea solului poate fi modificată astfel încât să se poată obține o rezistență cât mai scăzută. Una din metode presupune creșterea umezelii solului, astfel rezistența poate fi redusă cu până la 800Ω, prin simpla creștere a umidității relative a acestuia de la 5 la 10%. Totuși creșterea umidității în permanență nu reprezintă o soluție tocmai practică. O altă soluție de tratare a solului implică adăugarea de diferite săruri și minerale pe suprafața acestuia. În acest scop se poate utiliza sare, sulfat de cupru, sulfat de magneziu sau clorură de sodiu. În combinație cu umezeala și sărurile adăugate, rezistența solului scade considerabil însă utilizarea acestei metode nu este recomandată deoarece în timp aceste săruri se vor spăla, unele din aceste săruri pot avea proprietăți corozive, distrugând conductorii subterani și cel mai important, acete săruri pot contamina pânza de apă freatică.

Pentru execuția instalațiilor de împământare eficiente și corecte, apelează la un electrician calificat. electriFIX.ro îți pune la dispoziție electricieni autorizați ANRE în întreaga capitală precum și în Ilfov, NON-STOP, la orice adresă sau domiciliu.

Pentru verificarea măsurătorilor PRAM, îți stăm la dispoziție cu cele mai perfomante echipamente precum și cu toată documentația solicitată conform prevederilor legale. Alege un electrician bun în București și evită meșterii amatori – în special când în discuție este siguranța ta.

Apelează cu tarif normal 021.9386 sau 0760.903.899 și în cel mai scurt timp una din echipele noastre se vor deplasa la adresa solicitată in orice sector din București sau Ilfov.

electriFIX.ro – întodeauna bucuroși să-ți fim de folos!

Call Now Button